Verksamhet

Nauticat Club Sweden programförklaring.

Klubben skall:
 • Tillvarata medlemmarnas intresse i utövande av sin båtsport
 • Upprätta medlemsmatrikel
 • Hålla årsmöte under januari eller februari månad.
  • På årsmötet väljs styrelse, samtliga väljs på två år.
  • Ordförande och sekreterare vartannat år, kassör och ledamot vartannat år.
  • Andra möten eller båtträffar initieras av styrelsen, gärna på förslag från medlemmarna.
 • Indelas regionalt i Ost, Syd, Nord, Mitt och Väst.
 • Skall om möjligt hålla kontakt med tillverkaren för att få ta del av nyheter och andra tips
 • Skall vara en förbindelselänk mellan medlemmarna.
  • Lämna och få tips om fördelaktiga inköp, åtgärder av olika slag
  • Efterlysningar av "bra att ha" grejor etc.
  • Efterlysningar av sällskapande båtar vid långfärder osv.
 • Medlemmar skall om möjligt hålla kontakt med varandra för ev. "båtbyte" osv.
 • Skall stå för gott sjömanskap och god kamratanda

Information om personuppgiftsbehandling

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.