Nyheter
  Logga in

  Verksamhet

  Nauticat Club Sweden programförklaring.

  Klubben skall:
  • Tillvarata medlemmarnas intresse i utövande av sin båtsport
  • Upprätta medlemsmatrikel
  • Hålla årsmöte under januari eller februari månad.
   • På årsmötet väljs styrelse, samtliga väljs på två år.
   • Ordförande och sekreterare vartannat år, kassör och ledamot vartannat år.
   • Andra möten eller båtträffar initieras av styrelsen, gärna på förslag från medlemmarna.
  • Indelas regionalt i Ost, Syd, Nord, Mitt och Väst.
  • Skall om möjligt hålla kontakt med tillverkaren för att få ta del av nyheter och andra tips
  • Skall vara en förbindelselänk mellan medlemmarna.
   • Lämna och få tips om fördelaktiga inköp, åtgärder av olika slag
   • Efterlysningar av "bra att ha" grejor etc.
   • Efterlysningar av sällskapande båtar vid långfärder osv.
  • Medlemmar skall om möjligt hålla kontakt med varandra för ev. "båtbyte" osv.
  • Skall stå för gott sjömanskap och god kamratanda

  Information om personuppgiftsbehandling

    Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.