Logga in

Verksamhet

Nauticat Club Sweden programförklaring.

Klubben skall:
 • Tillvarata medlemmarnas intresse i utövande av sin båtsport
 • Upprätta medlemsmatrikel
 • Hålla årsmöte under januari eller februari månad.
  • På årsmötet väljs styrelse, samtliga väljs på två år.
  • Ordförande och sekreterare vartannat år, kassör och ledamot vartannat år.
  • Andra möten eller båtträffar initieras av styrelsen, gärna på förslag från medlemmarna.
 • Indelas regionalt i Ost, Syd, Nord, Mitt och Väst.
 • Skall om möjligt hålla kontakt med tillverkaren för att få ta del av nyheter och andra tips
 • Skall vara en förbindelselänk mellan medlemmarna.
  • Lämna och få tips om fördelaktiga inköp, åtgärder av olika slag
  • Efterlysningar av "bra att ha" grejor etc.
  • Efterlysningar av sällskapande båtar vid långfärder osv.
 • Medlemmar skall om möjligt hålla kontakt med varandra för ev. "båtbyte" osv.
 • Skall stå för gott sjömanskap och god kamratanda

Information om personuppgiftsbehandling

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.

Följ oss på sociala media